Uploads Protector

Mô tả

This plugin makes uploaded files only accessible by logged-in users.

Cài đặt

Just activate the plugin and thats all! There is no configuration page yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Uploads Protector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.