uploads-by-proxy

Mô tả

This plugin has been closed as of 8 Tháng Hai, 2021 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I use another plugin to keep my local database up to date with my production database and I used to use FTP to download all the media files from production down to my local box. But with Uploads by Proxy, it totally eliminates the need to move the media files. This saves a bunch of time, bandwidth and space on my local drive. Love it!
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Uploads by Proxy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp