Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Upload Directory Cleaner

Mô tả

Upload Directory Cleaner scans through your WordPress upload directory searching for all files not being registered in your Media Library. After the scan, choose which files to delete from the list showing all unregistered files.

Features:

  • Archive Directory
  • Scan Directory (Settings: Exclude top-level directories and files from the scan or add custom ignore strings.)
  • Delete Files (Settings: Keep Thumbnails, Delete Empty Directories)

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/upload-directory-cleaner directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Tools->Upload Directory Cleaner screen to start the cleaning

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Upload Directory Cleaner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Fixed general settings bug.
  • Fixed bug concerning thumbnails.

0.1

  • Initial Release