Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

upladobe

Mô tả

Generate thumbnails for .psd, .ai and .pdf file.

Requirements

Acknowledgements

This plugin is highly inspired by PDF thumbnails plugin.

Contribution

This plugin is hosted on github. Any PR’s are welcomed.

Cài đặt

  • Upload this folder to your wp-content/plugins directory.
  • Activate it from Plugin’s page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“upladobe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.0.0 First release.