Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Upcoming Posts Widget

Mô tả

Upcoming Posts Widget acts very much like the recent posts widget, but displays
scheduled posts instead of published ones. Requires WordPress 2.8+

You may also be interested in WordPress tips and tricks at WordPress Informer

Cài đặt

  1. Use automatic installer to install and active the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Upcoming Posts Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Use esc_attr() instead of attribute_escape()
  • Use ignore_sticky_posts instead of caller_get_posts
  • Use __construct