Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Up User Datakeeper

Mô tả

The plugin is used to store user data in wordpress site without mess with the wp_users table in wordpress. Currently, there’s no GUI yet, but who has some knowlegdment in PHP can make good use of API.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the PHP Api direcly in code.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the PHP Api direcly in code.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Up User Datakeeper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release