Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Unstitched Shortcode

Mô tả

Allows the insertion of code to display an Unstitched.xyz capsule or outfit within an iframe.

Usage

The tag to insert a capsule is:
[unstitched_capsule id=”123″]

The tag to insert an outfit is:
[unstitched_outfit id=”123″]

Replace the value of “id” with the ID of a capsule or outfit found on the www.unstitched.xyz website.

Cài đặt

  1. Download the plugin
  2. Unzip
  3. Copy to your ‘/wp-content/plugins’ directory
  4. Activate plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Unstitched Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

June 11, 2019

  • First version released