Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

University quizzes online

Mô tả

It has become very easy to organize a quiz on your website. You can do free and paid exams. The project is constantly evolving, which makes this plugin attractive for different directions.

University quizzes online

 • Demo
 • Free courses
 • Student cabinet
 • Quizzes

Ảnh màn hình

 • Screenshot 1
 • Screenshot 2

Cài đặt

 1. To install a plugin you need to open your WordPress dashboard, go to the Plugins menu and click Add. After adding, activate the plugin.
 2. You can also install the plugin through the FTP client. You need to unpack the plugin and upload the folder of the unpacked plugin to the hosting in the “plugins” section. After that go to open your WordPress dashboard, go to the Plugins menu. In the “Installed plugins” section, activate the plugin.
 3. [uqo_ms_free_courses] – List of free quizzes or courses.
 4. Warning. After updating the plugin, you need to deactivate and then reactivate the plugin. This is done in order to create the necessary tables in the database. Each update has a number of improvements.

Hỏi đáp

Why no questions here yet?

This is the very first release of the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“University quizzes online” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release