Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Unique Rename Image File Upload

Mô tả

The upload image filename change to random unique filename. (target extension. bmp, gif, jpg, jpeg, png).

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/plugin-name’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the [Settings] -> [Plugin Name] screen to configure the plugin

Đánh giá

11 Tháng Tám, 2021
Everything worked very good, I wanted to enable support for .mp4 and .wma and it was easy enough to navigate into the file and copy / paste some text. It would be cool if you added some notes to let people customize the length of uniqid during the random creation part. Right now it just spits out a 32 CHARACTER word.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Unique Rename Image File Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release.