Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Unique Comments

Mô tả

Checks via Google Search if the comment being left is a common spam comment.

Inspired by Delink Comment Author plugin from Alex King.

Cài đặt

  1. Upload unique-comments folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Unique Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp