Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Uni-theme Maintenance Mode

Mô tả

(Eng) Adds a “Maintenance Mode” page to your site (sending a “503 Service Unavailable” status). Includes MailChimp mail subscriptions.

(Ukr) Плагін додає сторінку-заглушку типу “На реконструкції” (надсилається статус “503 Сервіс недоступний”). Включає форму підписки на ел. пошту з допомогою MailChimp.

Live demo!

Features:

 • Used custom fonts with cyrillyc characters
 • Social service integration
 • MailChimp e-mail subscription form
 • 2 themes available
 • Custom logo

Ảnh màn hình

 • 'Simple-beige' theme without subscription form
 • 'Simple-beige' theme with subscription form
 • 'Simple-green' theme with subscription form

Cài đặt

 1. Unpack the download-package
 2. Upload all files to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Click the settings-link for change text, logo and other options

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Uni-theme Maintenance Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Some minor bug fixes

1.0

 • First release