Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

underDEV

Mô tả

underDEV Maintenance plugin which help you administrate your website.

Block your website from public access ie. during the updates. You can whitelist:
* IPs
* admin users

Note: wp-admin access is never blocked.

Cài đặt

Requirements

This plugin requires at least PHP 5.3.0.

Plugin install

Download and install this plugin from Plugins -> Add New admin screen.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Requirements

This plugin requires at least PHP 5.3.0.

Plugin install

Download and install this plugin from Plugins -> Add New admin screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“underDEV” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release