Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

UM Navigation Menu

Mô tả

An easy way to add Ultimate Member navigation to admin bar.

Features

  • Ultimate Member 2.0 compatible
  • Language Localization ready

  • Ultimate Member Plugin Bundle – A bundle of all our plugins including UM Custom Tab Builder.

Ultimate Member Theme

  • SocialTribe – WordPress Theme built to Support Ultimate Member

Ảnh màn hình

  • Profile Links in admin bar

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/um-navigation-menu directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

What plugins do I need?

This plugin requires Ultimate Member

How do I set this up?

It’s plug and play, which means that as soon as you activate the plugin, the profile links will display in the admin bar.

Is it free?

Yes, it is free. This plugin is a stable plugin that will allow you to view the tab links with no restrictions.

Does this work Ultimate Member 2?

Yes, it was built to work with Ultimate Member version 2+

Where can I place the translation file?

The files can be placed in wp-content/languages/plugins/ with the file name um-navigation-menu-en_US.mo.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“UM Navigation Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Plugin released into the wild