Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

UM Infinite Scroll Member Directory

Mô tả

Activate infinite scroll in Ultimate Member directory and get rid of pagination!

Live Demo

Demo

Cài đặt

  • Upload to a directory named “um-infinite-scroll” in your plugins directory (usually wp-content/plugins/).
  • Activate the plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  • Upload to a directory named “um-infinite-scroll” in your plugins directory (usually wp-content/plugins/).
  • Activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“UM Infinite Scroll Member Directory” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Lauched.