Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ultimate Product Tab

Mô tả

This plugin will enable an awesome wc ultimate custom product tab.

Plugin demo link http://webeeoo.com/wp_plugin/product/sample-product/

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate it through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Enable plugin

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This plugin entirely reaches my expectations. I can create as much custom product tabs as I want and display different ones for each product.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ultimate Product Tab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version: 1.0