Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ultimate Member – Navigation Menu

Mô tả

  • This plugin adds a navigation menu into the admin bar for Ultimate Member components.
  • Also provides option to include Ultimate Member nav items into your theme’s menus.

Extend Your Online Community With Our Extensions.
Demo: http://umplugins.opentuteplus.com
Shop: http://shop.opentuteplus.com/

Ảnh màn hình

  • Active links of Ultimate Member displaying on admin bar.
  • Appearance > Menu providing Ultimate Member links to be added into Nav Menus.

Cài đặt

  1. Upload ultimate-member-navigation-menu to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Navigate to Appearance > Menu and add the items into website menu.

Hỏi đáp

Does it work with WP customizer yet ?
  • No. This will be added soon.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Does it's job with adding profile menu links for ultimate member! Thanks!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ultimate Member – Navigation Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Generated and added language(.pot) file.

1.0.0

  • Initial release of the plugin.