Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ultimate Google Fonts

Mô tả

With this Google fonts plugin you have more than awesame 90 open source fonts at your disposal! Choose and customize Google fonts directly from your WordPress admin panel! Enable only font you really want to use! Check text effects examples direcly in your admin panel. Text that use beautiful Google fonts is selectable.
For more info and examples of text effects go to the Ultimate Google Fonts‘s page.

Cài đặt

It is very easy. Upload plugin to the plugins directory and activate.
For more info go to the official Ultimate Google Fonts‘ page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ultimate Google Fonts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.

1.1

  • Minor updates

1.2

  • Minor updates