Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

UD Connector for Oxygen

Mô tả

Enables copy/paste functionality between UD and Oxygen Builder.
UD Connector for Oxygen will add a new paste option in the top toolbar, inside Oxygen Builder.
To use it, just copy any resource from UD and paste it into Oxygen.

Cài đặt

Instalation steps
* Make sure that you have Oxygen Builder installed and active
* Install and activate this plugin (UD Connector for Oxygen)
* Done. A new paste option will be available in the top toolbar, inside Oxygen Builder. Just copy any resource from UD and paste it into Oxygen.

Hỏi đáp

Is Oxygen Builder required for this plugin?

Short answer no, but without Oxygen Builder being activated this Add-On plugin doesn’t do anything.

Is UD Connector for Oxygen free?

Yes, this plugin is free.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“UD Connector for Oxygen” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

  • Initial stable public release

0.1

  • Initial release