Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ubuntu ribbon

Mô tả

Ubuntu ribbon is made to promote Ubuntu.

A Ubuntu ribbon will be put on in the top right corner of your website, linking to the Ubuntu website.

This is a fork of Stop censorship plugin.

In serbian at Željko Popivoda blog plugin page.

My other plugins:

Ảnh màn hình

  • Here's how the ribbon will appear on your website.

Cài đặt

  1. Upload folder ubuntu-ribbon in WordPress plugin directory /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Your done!

Hỏi đáp

If you have any questions, ask them on Željko Popivoda blog plugin page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ubuntu ribbon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First version.