Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tyxo

Mô tả

Easy way to add Tyxo counter tracking code.
All you have to do is to add your Tyxo ID to the Tyxo plugin config page (under Settings).

Cài đặt

  1. Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.
  2. Go to your Tyxo profile or create new one if you don’t have.
  3. Get your tyxo ID (it’s number only)
  4. Enter Tyxo ID in Tyxo config page under Settings section in your WordPress blog

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tyxo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Dịch “Tyxo” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Bugfixes and help section in settings page

1.0.1

  • Settings page bugfix

1.0.0

  • Initial release