Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TWoo Performant

Mô tả

An integration plugin for 2Performant’s tracking code in WooCommerce based sites.

Cài đặt

Make sure you have WooCommerce installed

  1. Extract the twoo-performant folder to your wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin in the admin interface
  3. Go to /wp-admin/admin.php?page=wc-settings&tab=integration (WooCommerce > Settings > Integration > 2Performant Sale Tracking)
  4. Fill in your campaign unique and confirmation code (you can find these in the 2Performant interface, in the tracking code setup guide)

That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TWoo Performant” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp