Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Twitter Post

Mô tả

Twitter Post is a plugin where enable the users for send automatic messages for twitter account, allways when the user publish one post.

With the twitter post you are enable set the message wich would like send, and it’s possible use parts of the post like (Post title, Author, URL).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Twitter Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release