Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Twitter Shortcode

Mô tả

Shortcode for the official Twitter Widgets.

Insert Twitter Widgets in content using a simple customizable shortcode.
Supported widgets: Profile, Search, Favorites.

Contacts

“Contatti” here: http://www.starsailor.it/info/

Ảnh màn hình

  • Admin configuration.
  • Profile Widget.
  • Search #hash Widget.

Cài đặt

  1. Upload tw-shortcode directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to Options -> Tw Shortcode and customize all you need.

Hỏi đáp

What’s the shortcode to show the widget?

Simply put:
[tw]
in your content to show custom settings from the admin panel.

Can i override these?

Yes. Available custom options are:
[tw type”{$}” search”{$}” title”{$}” subject”{$}” width”{$}” height”{$}”]
{$} = your custom setting

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Twitter Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9 (26/11/2011)

  • First public release.
  • Insert Twitter Widgets in content.
  • Supported widgets: Profile, Search, Favorites.