Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Twitter Home Time line

Mô tả

Twitter Home Time line, Displays latest tweets just like the home page after you login to twitter using twitteroauth

Ảnh màn hình

  • The widget in action

Cài đặt

  1. Upload directory contents to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to settings -> Twitter Home Timeline Options before using this, you can get the api setting from twitter site after you login, use the link https://dev.twitter.com/apps
  4. Use sidebar widgets to show that in the sidebar
  5. Use the short code like [TwitterHomeTimeline title=’Latest Tweets’] show the latest tweets.

Hỏi đáp

  1. Go to http://www.phpquestionsandanswers.com/forum/topic/twitter-home-time-line for any discussion, query, support etc.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Twitter Home Time line” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

version 1.0 running successfully, please mail bhuwan81@gmail.com if you have any query