Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Twitter Follow Button

Mô tả

Quickly adds the Twitter follow button. Can be easily implemented into your page, post or theme template

Cài đặt

You can install the plugin using the following steps:

  1. Download the plugin direct from the Plugin Page at WordPress.
  2. Upload the whole plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
  3. Go to the Plugins page and activate the plugin
  4. Insert the shortcode!

For full configuration and options please visit the Twitter Follow Button plugin page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

You can install the plugin using the following steps:

  1. Download the plugin direct from the Plugin Page at WordPress.
  2. Upload the whole plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
  3. Go to the Plugins page and activate the plugin
  4. Insert the shortcode!

For full configuration and options please visit the Twitter Follow Button plugin page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Twitter Follow Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp