Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Twenty Ten IE6 Menus

Mô tả

Twentyten is the default theme for WP 3.0 and has beautiful CSS for its menu system. However, if you wanted your menu to drop down in IE6, this does not occur. Use this plugin to make that happen using the jQuery built into WordPress. Many people don’t care about browser compatibility back to IE6, so this plugin is for the few that happen to.

Cài đặt

How to activate:

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Volia!

Hỏi đáp

Shouldn’t this be a patch?

No. Having this function as a plugin will keep the theme light for everyone else to use who is not concerned that their viewers are on IE6.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Twenty Ten IE6 Menus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp