Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TW Switch Mobile Domain

Mô tả

A simple plugin Redirect to Mobile domain and switch mobile theme

Hỗ trợ

Having problems or need support? Feel free to email mrtaiw@gmail.com or Facebook https://www.facebook.com/taiw96

Ảnh màn hình

  • screenshot.jpg

Cài đặt

  1. Upload tw-switch-mobile-domain.zip to the /wp-content/plugins/ directory and Unzip
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Amin Dashboard->Appearance->TW Mobile Domain and config

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Used with mobile app. Great
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TW Switch Mobile Domain” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2
* Add: Switch bot theme
1.3
* Add support child theme
* Mobile domain & theme in dashboard