Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TW Disable Revisions

Mô tả

This plugin will disable revision function in WordPress and delete all entries of revisions in database.

It is extremely important to back up your database before install this plugin if you want to keep backup of your revisions.

Cài đặt

1) Back up your database (optional)

2) Upload tw-disable-revisions directory to the /wp-content/plugins/ directory

3) Activate TW Disable Revisions from Plugins page

Hỏi đáp

Can I activate revisions later?

Each time you activate this plugin, all revisions from database will be deleted and none will be created while this plugin is active.

To enable revisions again just deactivate this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TW Disable Revisions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release