Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tumblr Export for WordPress

Mô tả

Easily export your WordPress blog to a Tumblr blog.

Known Issues

  • Images are not exported
  • Shortcodes are not processed

Ảnh màn hình

  • The export screen.

Cài đặt

  1. Upload tumblr-export-for-wordpress to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Under the ‘Tools’ menu, select ‘Export to Tumblr’

Hỏi đáp

What will be exported?

Just the text of your blogposts, currently shortcodes and images are not exported, although, eventually they may be.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tumblr Export for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

  • Initial Plugin.