Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TTC WordPress Tripwire Tool

Mô tả

This is part 2 of a 3 part security suite for WordPress. This plugin acts as a tripwire, flagging all files that have been changed in the last 1 to 99 days. Simply choose how many days back in time you wish to go and and it will list all files changed in that time frame for you.

Cài đặt

Upload this plugin to your plugin directory and activate it.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TTC WordPress Tripwire Tool” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp