Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TSL iframe unfilter

Mô tả

A simple plugin that prevents the Tiny MCE editor from removing iframe tags. WordPress will still block iframes based on privileges, so you will need a privileges plugin. WordPress 3.0 appears to allow iframes for Administrators and Editors by default.

Cài đặt

  1. Upload files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

No questions 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TSL iframe unfilter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New plugin