Tryst Member

Mô tả

Adds member support to Tryst plugin. User fields will be added to the form.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tryst Member” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Wrap up the minimum structure to make the plugin available