Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tryst Member

Mô tả

Adds member support to Tryst plugin. User fields will be added to the form.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tryst Member” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Wrap up the minimum structure to make the plugin available