Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tron Login Protect

Mô tả

Protect the wp-admin area with a personalized pin. Without the pin unwelcome hackers are sent to the 404 page making your admin area completely invisible to unwelcome visitors.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload \”test-plugin.php\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Go to the Settings menu and enter your secret pin and press Save.

Hỏi đáp

Pro version

In progress, with allow a longer pin than 4 digits.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tron Login Protect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Initial public release.

1.0.0

  • In house version for personal use and testing.