Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TRAVELLING BLOGGER

Mô tả

TRAVELLING BLOGGER allows you to mark the location of your posts and display them on a Google map widget.

You can also set a “location page” that will allow you to display post organised by location.

You can also display the location of a post by adding the following shortcode:

[location_mini_map width=300 height=300 type=”hybrid”]

“width” and “height” controls the dimension of the Google map. “type” allows you to choose what type of map to use. Valid values include : ROADMAP, SATELLITE, TERRAIN.

Cài đặt

Upload the TRAVELLING BLOGGER plugin to your blog, Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TRAVELLING BLOGGER” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First release