Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Transler

Mô tả

Осуществляет транслитерацию кириллицы в название файлов и слагах записей.

Cài đặt

  1. Загрузите transler в папку /wp-content/plugins/.
  2. Активируйте плагин в разделе ‘Плагины’ в меню WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Загрузите transler в папку /wp-content/plugins/.
  2. Активируйте плагин в разделе ‘Плагины’ в меню WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Transler” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5

  • Обновление ресурсов плагина

1.0.4

  • Изменение лицензии на GPLv2

1.0.3

  • Начальная версия