Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Traffic Lights

Mô tả

Wanna show your visitors if they can call you or if you are available.

As traffic light function for projects every logged in user can choose between red, amber and green.

You have it as dashboard widget, as sidebar widget and shortcode [trafficlights] or [traffic-lights].

This Version can be connected with “HRM Work Tracking” and is showing Green for somebody is present, yellow somebody is there but in pause and red nobody is there.

Cài đặt

  1. Upload ‘traffic-lights’ folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Where can I get support?

Contact us at http://www.wp-plugin-dev.com/support-contact/

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Traffic Lights” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

current version

0.2

capabilities added

0.1

Initial release