Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tradeup Extensions

Mô tả

Create to developt theme fields

Translators

Please contribute to translate our plugin. Contact at wordpress.org support forum.

Need Support

Please use WordPress support forum to ask any query regarding any issue.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tradeup Extensions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

issue resolved.

1.0

Initial commit.