Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tracking for Fedex USPS

Mô tả

Once activated, this plugin generated a shortcode [tracking-fedex-usps] that you can insert into any post or page. The shortcode will be displayed as a shipping tracking page on the front-end. Provided tracking numbers for selected carrier (Fedex or USPS), it can track the shipping information.

For Linux server to use Fedex tracking, we need to install SoapClient by sudo apt-get install php7.0-soap; then sudo service apache2 restart.

Ảnh màn hình

  • How to add shortcode to post or page
  • Front-end appearance of tracking tool
  • Example of tracking status for USPS
  • Example of tracking status for Fedex

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Insert [tracking-fedex-usps] into any page or post, and view the tracking page on the front-end.
  4. For Linux server to use Fedex tracking, we need to install SoapClient by sudo apt-get install php7.0-soap; then sudo service apache2 restart.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tracking for Fedex USPS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • This is the very first release.