tracking-code

Mô tả

This plugin has been closed as of 24 Tháng Mười Một, 2019 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I use this on any and every wordpress site that I make. And since you can enter your own code, I can use this with my PIWIK server. Thank you very much!
3 Tháng Chín, 2016
its awesome. i was try to add another site in Piwik from last 6 hrs but fail to do. then i found this plugin, boooooooom its done in less then a min. thanks
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tracking Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp