Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tracking Code

Mô tả

Add tracking code(e.g. google analytics, piwik) on your website without hacking your theme file.

This plugin provide simple way to add your tracking code in html head or footer section of the site.

Ảnh màn hình

  • Tracking Code Admin Panel

Cài đặt

  1. Upload and extract user-meta.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add your tracking code by navigating Settings >> Tracking Code

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload and extract user-meta.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add your tracking code by navigating Settings >> Tracking Code

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I use this on any and every wordpress site that I make. And since you can enter your own code, I can use this with my PIWIK server. Thank you very much!
3 Tháng Chín, 2016
its awesome. i was try to add another site in Piwik from last 6 hrs but fail to do. then i found this plugin, boooooooom its done in less then a min. thanks
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tracking Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Solved previous bug.
  • Change enable checkbox to disable checkbox.

1.0.0

  • First version.