Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tracker wp

Mô tả

Agrega facilmente mapas a tus publicaciones o paginas, asi como marcar posiciones importantes en el mapa, puedes importar trackers (.GPX y .KML) y crear rutas.

Ảnh màn hình

  • Gestiona facilmente tus mapas.
  • Configuracion rapida.
  • Agrega tu mapa con sencillez a tu sitio web.

Cài đặt

-In the first time, you should download o search the plugin.

-For the second time, you going to install the plugin from the dashboard.

-For third time, you going to configuration into of tracker wp menu.

Hỏi đáp

For anything question, you can send our email to blogs.allcode.es

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tracker wp” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

version 0.910

  • Mejora aspectos graficos

version 1.0.0

  • Validaciones y Saneamiento
  • Dominio Unificado
  • Javascript externalizado

version 1.0.1

  • Se arregla problema con rutas.

version 1.0.2

  • Se arregla problema con desistalacion.

version 1.0.3

  • Se arregla problema con path de svn