Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TP Philosophy Tools

Mô tả

TP Philosophy Tools is Lightweight Plugin to adds team members profiles information with team metabox and social link meta fields.
This plugin will automatically add Team and Testimonial Post Type.

Customization and Flexibility

TP Philosophy Tools offers you hooks that helps you to customize the output structure as your need.

Documentation

Ảnh màn hình

 • Team Designation.
 • Team Skills.
 • Team Social.
 • Testimonial Rating.
 • Testimonial Social.

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 • Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 • Search for TP Philosophy Tools
 • Click Install Now
 • Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 • Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 • Navigate to the ‘Upload’ area
 • Select tp-philosophy-tools.zip from your computer
 • Click ‘Install Now’
 • Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 • Download tp-philosophy-tools.zip
 • Extract the tp-philosophy-tools directory to your computer
 • Upload the tp-philosophy-tools directory to the /wp-content/plugins/directory
 • Activate the plugin in the Plugin dashboard

Hỏi đáp

There is something cool you could add…

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TP Philosophy Tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.4 16 August 2022

 • Tested upto WordPress v6.0

1.1.3 19 october 2021

 • Tested upto WordPress v5.8

1.1.2 13 May 2019

 • Tested upto WordPress v5.2

1.1.1 14 March 2018

 • Tested upto WordPress v4.9

1.1 28 March 2017

 • Added tp-single-team and tp-single-testimonial page
 • Added override functions for tp-single-team and tp-single-testimonial page

1.0

 • Initial release.