Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TP Flatsome Vertical Menu

Mô tả

This is a plugin that creates Vertical Menu exclusively for Flatsome theme.
The plugin supports mega menus of the Flatsome theme. (Flatsome version 3.13.0 and above)

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Upload contents of the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Visit menu page: Menu -> Create new Menu -> Display location => TP Vertical Menu
 4. Go Appearance -> Customize -> Header -> Header Builder , Add TP Vertical Menu element

Đánh giá

28 Tháng Mười, 2021 3 replies
thank you very much for this plugin! it makes my life easier. Do you have a donation link?
22 Tháng Mười, 2021 1 reply
Dùng ngon hơn OT Flatsome Vertical Menu rồi. Tuy nhiên trên mobile show menu bị lỗi. Mong bản cập nhật khắc phục!
23 Tháng Chín, 2021 1 reply
nếu có hỗ trợ thêm Code để điều chỉnh động rộng menu thì tốt
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TP Flatsome Vertical Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.4

 • NEW: Options set menu width, sub menu width
 • NEW: Option hide menu title on mobile
 • NEW: Option hide sub menu on mobile

1.1.3

 • FIXED: The sub-menu displays incorrectly in some cases

1.1.2

 • NEW: Option set toggle menu button width

1.1.1

 • NEW: Compatibility with WordPress 5.8
 • NEW: Add option display sub menu at top

1.1.0

 • NEW: Compatibility with Flatsome menu item options
 • NEW: New hook to filter id of menu item ‘tpfvm_nav_menu_item_id’

1.0.1

 • FIXED: Display menu with flatsome header sticky

1.0.0

 • NEW: Initial version