Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scroll Top

Mô tả

Tp Scroll Top is fully responsive plugin for WordPress. Tp Scroll Top is a WordPress plugin to add a button that appears only when users scroll down the page allowing them to scroll to the top of the page.It comes with lot of new features & Powerful Option Panel.

Plugin Features

 • Show/Hide Scroll Top Button Option.
 • 6 Different Scroll Button Position.
 • Background Color Option.
 • Background Hover Color Option.
 • Border Radius Option.
 • Scroll Speed Option.
 • Visibility Fade Speed Option.
 • Support all browsers.
 • Support any themes &
  many more

Video Tutorial Available

Ảnh màn hình

 • screenshot-1
 • screenshot-2
 • screenshot-3

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 1. Install as regular WordPress plugin.
 2. Go your Pluings setting via WordPress Dashboard and activate it.
 3. After activate plugin you will see “Tp Scroll Top” menu at left side on WordPress dashboard.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Didn’t work for me. Sorry.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scroll Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • Fix CSS issues.
 • Update Options Page.
 • Added New Options.

1.2

 • Fix CSS issues.

1.1

 • Fix background Color issues.
 • Fix hover Color issues.

1.0

 • Initial release