Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Totej VAT Display Selector

Mô tả

Let your customers decide how they want to see prices in your wooCommerce store.

Cài đặt

Upload to wp-content/plugins
Install through plugins dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Totej VAT Display Selector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp