Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Top Tweetmeme

Mô tả

The Top Tweetmeme plugin for WordPress ranks articles based on the number of
retweets they receive through the Tweetmeme service. It comes with both a
widget for use with sidebar-enabled themes, and a utility function to use as you wish.

Tweetmeme counts are updated by a scheduled task on an hourly basis.

Ảnh màn hình

  • The Top Tweetmeme sidebar widget

Cài đặt

  1. Upload top-tweetmeme.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to the Widgets page in the admin and drag the Top Tweetmeme Widget to the desired sidebar
  4. Place <?php echo top_tweetmeme_posts() ?> in your templates

Hỏi đáp

Why arent’t there any questions here?

Because nobody has asked yet!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Top Tweetmeme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Added support for widgetized themes
  • Setup scheduled task to update tweetmeme counters

0.1

  • Initial version