WordPress.org

Plugin Directory

Top 5 Games for School / Education from Primary Games Arena

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Top 5 Games for School / Education from Primary Games Arena

Mô tả

Put the top 5 games from Primary Games Arena on your blog. Plugin URL at http://www.mclear.co.uk/2009/12/safe-curriculum-games-plugin-widget-for.html

Cài đặt

Unzip to plugins folder and activate site wide.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Top 5 Games for School / Education from Primary Games Arena” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

.1

  • Created