Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Toggle Admin Menu

Mô tả

Allow users to toggle the visibility of the admin menu.

Follow this plugin on GitHub

Cài đặt

  1. Unzip the downloaded ‘toggle-admin-menu.zip’ file
  2. Upload the ‘toggle-admin-menu’ folder to ‘/wp-content/plugins’ directory of your WordPress installation
  3. Activate the plugin via the WordPress Plugins page

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Toggle Admin Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0

  • Initial release