Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Todo lists for wp

Mô tả

A simple and nice plugin for the existing user to set their todo and also update to todo as completed or not. Admin can set todo form as a widget and also can set by shortcode. There is a settings page where admin can control if user can able to add new todo or not.

Cài đặt

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Todo lists for wp” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp