Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Text Local SMS

Mô tả

Text Local SMS

Best SMS plugin for WordPress, send SMS in WordPress easily, all countries support.

The Features

 1. Easy to use and fast.
 2. 1 Option only (API Key).
 3. All Countries Support.
 4. Send SMS using AJAX.
 5. 10 Free Credit Balance.
 6. Test Mode.

Live Demo & Explanation of Use

Rate The Plugin

More Plugins

Ảnh màn hình

 • Send SMS.

Cài đặt

Installation

 1. Upload ‘tl-sms’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Go to Textlocal and register a new account, now go to “Settings” page > “API Keys” page, create a new API Key.
 4. Go to “Settings” > “General” and enter your API Key in “SMS API Key” field.
 5. Go to your WP Admin “Dashboard” and open “Send SMS” Widget.
 6. Fill all fields and send message.

Do you need help? Read Explanation of Use

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Text Local SMS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • First version.