Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Title Rus to Eng

Mô tả

Плагин автоматически переведет заголовок страниц или записей во время редактирования при помощи сервиса “Яндекс Перевод”.

Ảnh màn hình

  • Страница настроек

Cài đặt

  1. Установить плагин Title Rus to Eng
  2. Активировать плагин
  3. Перейти в раздел админ панели: Параметры – Перевод заголовков
  4. Получить и сохранить API Key.

Hỏi đáp

  1. Ничего не переводит: Возможно у вас установлены другие плагины или функции влияющие на заголовки страниц. Напримеи Rut to Lat иди Cyr to Lat. Так же не забудьте указать API Key в параметрах плагина.

Помощь здесь – http://zetrider.ru/forum

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Title Rus to Eng” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Создание плагина